Yuzu Sp. z o.o. realizuje projekt "YUZU ID - innowacyjny system identyfikacji i zarządzania pojazdami klasy micromobility", realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: "1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemów Yuzu ID oraz Yuzu Service skierowanych do producentów, dystrybutorów oraz właścicieli pojazdów klasy micromobility. Yuzu ID polega na tworzeniu unikalnych kodów ID, umożliwiających identyfikację pojazdów, ich historii oraz stanu własności, podobnie jak system VIN w branży samochodowej. Nadanie unikalnego kodu Yuzu ID umożliwi również zdalną aktywację dodatkowych usług cyfrowych poprzez dedykowaną aplikację Yuzu App. Z kolei Yuzu Service to moduł serwisowo-gwarancyjny oparty o Yuzu ID, który buduje historię serwisu pojazdu, własności i gwarancji na przestrzeni całego łańcucha wartości.

W ramach projektu, Yuzu Sp. z o.o. planuje wdrożenie funkcjonalności takich jak: moduł profilu pojazdu (Yuzu ID), moduł zarządzania serwisem (Yuzu Service), system rezerwacji w serwisie, moduł CRM, system magazynowy oraz zarządzanie dokumentacją gwarancyjną. Dodatkowo, zostanie opracowany nośnik dla kodu Yuzu ID, który będzie łatwy do skanowania, odporny na czynniki zewnętrzne, trwały, tani w produkcji i instalacji, łatwy do aplikacji na pojeździe oraz trudny do usunięcia. Firma będzie także rozwijać system e-commerce, umożliwiający zdalną instalację systemu, zarządzanie kontem, zakup dostępu do oprogramowania oraz przystąpienie do programu Yuzu ID przez klientów B2C.